Үйл явдал / Event

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Цэцээ Гүн Дээд Сургууль дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.03.22, 21:37

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Цэцээ Гүн Дээд Сургууль дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.03.21, 21:37

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Соёлын Дээд Сургууль дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.03.18, 21:36

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Соёлын Дээд Сургууль дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.03.17, 21:36

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар МҮДСургууль дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.03.16, 21:35

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар МҮДС дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.03.15, 21:35

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар УБИСургууль дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.03.11, 21:34

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар УБИС дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.03.10, 21:33

МОӨдөр

Монголын Оюутны Өдөр
Дэлгэрэнгүй > 2011.03.04, 01:52

ОУОЭрхийн өдөр

Олон Улсийн Оюутны Эрхийн өдөр
Дэлгэрэнгүй > 2011.02.17, 01:46

Хамтран ажиллагч байгууллагууд