Үйл явдал / Event

Цуврал лекц 01

СЭЗЯамны 100 жилийн ойг тохиолдуулан  Их Дээд Сургууль дээр цуврал лекцүүд уншиж байгаа бөгөөд энэ удаа МУИС-ОУХС дээр 15 цагаас Сангийн дэд сайд Ч.Ганхуяг лекц уншина.
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.13, 20:35

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Сувилахуйн Сургууль дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.11, 01:34

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Хүрээ ДС дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.08, 01:31

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Хүрээ ДС дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.07, 01:31

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Гурван эрдэнэ ДС Их Монгол ДС дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.06, 01:28

НЭГДЭХ ҮҮ

Нэгдэх үү үндэсний хөдөлгөөн Архи Тамхины эсрэг тайван жагсаал Талбай дээр 11 цагаас болно
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.05, 21:32

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Энхорчлон ДС дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.05, 01:26

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Энхорчлон ДС дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.04, 01:20

Хуулийн Хэлэлцүүлэг

Архи Тамхины эсрэг Хуулийн хэлэлцүүлэг МУИС ийн Дугуй танхимд 11 цагаас болно
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.01, 01:18

Сургалт

Оюутны өөрийн удирдлагыг чадваржуулах сургалт МОХ ны ССХАжилтан Н.Санчир ,  Э.Батжаргал нар Хэл Иргэншил болон Энхорчлон Дээд Сургууль дээр  заана
Дэлгэрэнгүй > 2011.04.01, 01:16

Хамтран ажиллагч байгууллагууд