Оюутны санаачлагатай төслийн сонгон шалгаруулалт, хэрэгжүүлэлт, санхүүжилттэй холбоотой журмын төсөлд саналаа тусгана уу.

02.22, 14:35

ОЮУТНЫ САНААЧЛАГАТАЙ ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ, САНХҮҮЖИЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ТУСГАНА УУ.

Хамтран ажиллагч байгууллагууд