Монголын Оюутны Холбооны дүрэм

12.15, 11:23

2015 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн

Монголын оюутны ээлжит бус “ОЮУТНЫ ЭРХ” чуулганаа оруулсан өөрчлөлтийг тусгасан хувь

Монголын оюутны холбооны дүрэмХамтран ажиллагч байгууллагууд