Хувийн өмчийн сургуулиуд

Монголын топ 50 их, дээд сургуулиудын хамтарсан боловсролын үзэсгэлэн болно

   2013 оны 06 сарын 28 -нд Blue Sky tower -ийн үзэсгэлэнгийн танхимд монголын топ 50 их, дээд сургуулийн боловсролын үзэсгэлэн яармаг болох гэж байна.           Үзэсгэлэн яармагт одоогоор МУИС, ШУТИС, ХААИС, МУБИС, ЭМШУИС, СУИС, БХИС, ХСИС, ИЗИС, ХҮИС, СЭЗДС, гэх мэт сургуулиуд болон  энэ жил шинээр байгуулагдаж буй Монгол-Геоманы технологийн дээд сургууль, Сингапур, Малайз, Англи, АНУ -ын сургуулиудын төлөөлөгчид мөн түүнчлэн зарим нэг Ерөнхий Боловсролын Сургуулиуд оролцохоор бүртгүүлээд байна. Мөн үзэсгэлэнгийн үеэр дээрхи сургуулиудын ...
Дэлгэрэнгүй > 2013.06.21, 18:30

“Монголын Боловсролын үзэсгэлэн яармаг-2013” –д хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

     БШУЯ,  МОХ, Монголын их, дээд сургуулийн консерциум, Монголын хувийн их, дээд сургуулиудын холбооноос хамран 2013 оны 06 сарын 28,29-ний өдрүүдэд  Blue Sky –д Монгол улсын ТОП-50 их, дээд сургуулиудын боловсролын үзэсгэлэн яармагийг зохион байгуулах гэж байна. Тус үзэсгэлэн яармагын үеэр Монголын топ 50 их, дээд сургуулиудын танилцуулга, элсэлтийн бүртгэл, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн танилцуулга, “Оюутны хөтөч-2013” номыг үнэ төлбөргүй тараах гэх мэт шинээр оюутан болж буй залуучуудад зориулсан олон сонирхолтой, хэрэгтэй арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдана. Үзэсгэлэн ...
Дэлгэрэнгүй > 2013.06.20, 10:14

2013 оны боловсролын хамгийн том үзэсгэлэн

Ерөнхий Боловсролын Сургуулиа амжилттай төгсөж буй шинэхэн элсэгч та бүхнийг 2013 оны 06 сарын 28,29-ний өдрүүдэд болох Монгол улсын ТОП-50 их, дээд сургуулиудын боловсролын үзэсгэлэн яармагт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Мөн хамтран ажиллах аж ахуй нэгж байгууллагуудын хүсэлтийг хүлээн авч байна. 99003707, 99037871
Дэлгэрэнгүй > 2013.06.19, 22:18

Дээд боловсролын салбарын 2011-2012 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд:

      Дээд боловсролын салбарын 2011-2012 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд:1. Дээд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт (77.44 KB) 2. Их, дээд сургууль, коллежийн тоо, байршил (43.03 KB) 3. СУРАЛЦАГЧИД (анги, хүйс, боловсролын зэрэг, сургалтын хэлбэрээр) 4. СУРАЛЦАГЧИД (сургууль, боловсролын зэрэг, сургалтын хэлбэрээр) 5. СУРАЛЦАГЧИД (анги, хүйс, бүс нутаг, аймаг, нийслэлээр) 6. СУРАЛЦАГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ  (салбар, боловсролын зэрэг, хүйсээр)    7. СУРАЛЦАГЧИД (нас, хүйс, боловсролын зэргээр) 8. СУРАЛЦАГЧДЫН ОРОН НУТГИЙН ХАРЪЯАЛАЛ  (бүс нутаг, аймаг, нийслэл, ...
Дэлгэрэнгүй > 2012.11.22, 12:54

Хувийн өмчийн сургуулиудын мэдээлэл

Хувийн өмчийн сургуулиудын мэдээлэл 
Дэлгэрэнгүй > 2010.10.11, 03:01

ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

1. "Монгол бизнес" дээд сургууль /2004-2014 он/ 2. "Отгонтэнгэр" их сургууль /2004-2014 он/ 3. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль /2004-2014 он/ 4. Нягтлан бодох бүртгэлийн "Мандах бүртгэл" дээд сургууль /2005-2015/ 5. "Улаанбаатар" дээд сургууль /2005-2015/ 6. Их засаг их сургууль /2005-2015 7. Орхон их сургууль /2005-2015/ 8. Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль /2006-2016/ 9. Төмөр замын дээд сургууль /2006-2016/ 10. "Оточ манрамба" дээд сургууль /2006-2016/ 11. Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль /2006-2016/ 12. Олон улсын эдийн ...
Дэлгэрэнгүй > 2010.05.04, 03:15

Хамтран ажиллагч байгууллагууд