Төрийн өмчийн сургуулиуд

Их сургуулиудын захирлын сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа

Монгол Улсын их сургууль, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн захирлын албан тушаалд Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам", Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны 5 сарын 16-ны өдрийн А/185 тоот тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Төрийн өмчийн их сургуулийн захирлыг сонгон шалгаруулахад баримтлах аргачлал"-ыг баримтлан сонгон шалгаруулалт явуулж дүнг Төрийн албаны зөвлөлийн ...
Дэлгэрэнгүй > 2013.08.07, 13:07

Монголын топ 50 их, дээд сургуулиудын хамтарсан боловсролын үзэсгэлэн болно

   2013 оны 06 сарын 28 -нд Blue Sky tower -ийн үзэсгэлэнгийн танхимд монголын топ 50 их, дээд сургуулийн боловсролын үзэсгэлэн яармаг болох гэж байна.           Үзэсгэлэн яармагт одоогоор МУИС, ШУТИС, ХААИС, МУБИС, ЭМШУИС, СУИС, БХИС, ХСИС, ИЗИС, ХҮИС, СЭЗДС, гэх мэт сургуулиуд болон  энэ жил шинээр байгуулагдаж буй Монгол-Геоманы технологийн дээд сургууль, Сингапур, Малайз, Англи, АНУ -ын сургуулиудын төлөөлөгчид мөн түүнчлэн зарим нэг Ерөнхий Боловсролын Сургуулиуд оролцохоор бүртгүүлээд байна. Мөн үзэсгэлэнгийн үеэр дээрхи сургуулиудын ...
Дэлгэрэнгүй > 2013.06.21, 18:30

“Монголын Боловсролын үзэсгэлэн яармаг-2013” –д хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

     БШУЯ,  МОХ, Монголын их, дээд сургуулийн консерциум, Монголын хувийн их, дээд сургуулиудын холбооноос хамран 2013 оны 06 сарын 28,29-ний өдрүүдэд  Blue Sky –д Монгол улсын ТОП-50 их, дээд сургуулиудын боловсролын үзэсгэлэн яармагийг зохион байгуулах гэж байна. Тус үзэсгэлэн яармагын үеэр Монголын топ 50 их, дээд сургуулиудын танилцуулга, элсэлтийн бүртгэл, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн танилцуулга, “Оюутны хөтөч-2013” номыг үнэ төлбөргүй тараах гэх мэт шинээр оюутан болж буй залуучуудад зориулсан олон сонирхолтой, хэрэгтэй арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдана. Үзэсгэлэн ...
Дэлгэрэнгүй > 2013.06.20, 10:14

2013 оны боловсролын хамгийн том үзэсгэлэн

Ерөнхий Боловсролын Сургуулиа амжилттай төгсөж буй шинэхэн элсэгч та бүхнийг 2013 оны 06 сарын 28,29-ний өдрүүдэд болох Монгол улсын ТОП-50 их, дээд сургуулиудын боловсролын үзэсгэлэн яармагт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Мөн хамтран ажиллах аж ахуй нэгж байгууллагуудын хүсэлтийг хүлээн авч байна. 99003707, 99037871
Дэлгэрэнгүй > 2013.06.19, 22:18

Дээд боловсролын салбарын 2011-2012 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд:

      Дээд боловсролын салбарын 2011-2012 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд:1. Дээд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт (77.44 KB) 2. Их, дээд сургууль, коллежийн тоо, байршил (43.03 KB) 3. СУРАЛЦАГЧИД (анги, хүйс, боловсролын зэрэг, сургалтын хэлбэрээр) 4. СУРАЛЦАГЧИД (сургууль, боловсролын зэрэг, сургалтын хэлбэрээр) 5. СУРАЛЦАГЧИД (анги, хүйс, бүс нутаг, аймаг, нийслэлээр) 6. СУРАЛЦАГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ  (салбар, боловсролын зэрэг, хүйсээр)    7. СУРАЛЦАГЧИД (нас, хүйс, боловсролын зэргээр) 8. СУРАЛЦАГЧДЫН ОРОН НУТГИЙН ХАРЪЯАЛАЛ  (бүс нутаг, аймаг, нийслэл, ...
Дэлгэрэнгүй > 2012.11.22, 12:54

Төрийн өмчийн сургуулиудын мэдээлэл

Төрийн өмчийн сургуулиудын мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй > 2010.05.07, 02:49

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

/2008 оны 3 дугаар сарын байдлаар/1. ШУТИС-ийн Холбоо, мэдээллийн технологийнсургуулийн “Цахилгаан холбоо”-ны мэргэжлээршинжлэх ухааны бакалаврын зэрэг олгохсургалтын хөтөлбөр/Bachelor of Science in Telecommunications// Mongolian University of Science and Technology/2004.03.12-2009.03.122. ШУТИС-ийн Холбоо, мэдээллийн технологийнсургуулийн “Цахилгаан холбоо”-ны мэргэжлээршинжлэх ухааны магистрын зэрэг олгох сургалтынхөтөлбөр/Master of Science in Telecommunications/ /MongolianUniversity of Science and Technology/2004.03.12-2009.03.123. ХААИС-ийн Мал эмнэлэг, биотехнологийнсургуулийн “Мал эмнэл зүй”-н мэргэжлээрбакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр/Bachelor of Science in Veterinary Medicine//Mongolian State University of Agriculture /2004.03.12-2009.03.124. СЭЗДС-ийн “Бизнесийн удирдлага” мэргэжлээрбакалаврын ...
Дэлгэрэнгүй > 2010.05.04, 03:11

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ

 1. Монгол-Солонгосын техникийн коллеж 2. Үйлдвэрлэл урлалын сургууль 3. Увс аймаг дахь "Улаангом" коллеж
Дэлгэрэнгүй > 2010.05.04, 03:10

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДЭЭД БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

2. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль /2004-2014 он/ 3. Монгол улсын их сургууль /2004-2014 он/ 4. Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль /2004-2014 он/ 5. Хөдөө аж ахуйн их сургууль /2004-2014 он/ 6. Соёл урлагийн их сургууль /2004-2014 он/ 7. ЭМШУИС-ийн харъяа Говь-Алтай аймаг дахь Анагаах ухааны коллеж /2005-2015/ 8. Ховд их сургууль /2005-2015/ 9. ЭМШУИС-ийн харъяа Дорноговь аймаг дахь Анагаах ухааны коллеж /2006-2016/ 10. Соёлын дээд сургууль /2006-2016/ 11. Дархан-Уул аймаг дахь Техникийн коллеж ...
Дэлгэрэнгүй > 2010.04.27, 03:13

Хамтран ажиллагч байгууллагууд